404
Nimi ja slogan

01

OM MIG

Jag är en 36-årig samhällspåverkare från Borgå. Brinner för politik och vill vara med och bygga ett bättre samhälle för våra kommande generationer. Jag har valt att kandidera i riksdagsvalet eftersom jag tror att riksdagen behöver beslutsfattare som alltid lägger människan i fokus.

Jag jobbar som chef för samhällsrelationer på Akavas Specialorganisationer och har en lång erfarenhet inom arbetsmarknadspolitik, både som förhandlare och som påverkare. Innan min karriär inom arbetsmarknadspolitiken har jag arbetat bland annat inom ungdoms- och internationellpolitik samt innan dess nästan 10 år inom servicebranschen.

Jag är mamma till två små barn, Walter 6 år och Ellen, snart 3 år. När jag ska fatta beslut, eller funderar på min politiska ställning i någon fråga, finner jag röda tråden utgående från mina barn och de kommande generationerna. Hur påverkar besluten dem. Tillsammans med min familj bor jag i Järnböle men är född och uppvuxen i Hindhår och mina somrar har jag spenderat på Vessö, där hälften av min släkt bor.

Sedan 2017 har jag varit fullmäktigeledamot i Borgå och jag fungerar även som stadsstyrelsens första viceordförande. Förutom det är jag vice ordförande i Östra-Nylands välfärdsområdes fullmäktige samt styrelsemedlem i HUS-sammanslutningen, där jag ensam representerar hela vår region. Jag bär mina förtroendeuppdrag med stort ansvar och är väldigt ödmjuk för det förtroende jag fått i tidigare val.

På fritiden spenderar jag tid med familj och vänner ute i naturen eller på andra aktiviteter. Jag gillar att röra på mig och försöker hinna gå på gym regelbundet. Dessutom älskar jag att vinterbada, vilket jag gör regelbundet flera gånger i veckan.

Jag hoppas att få vara din röst i riksdagen!

Din röst i riksdagen

01

MINUSTA

Olen 36-vuotias vaikuttaja Porvoosta. Intohimonani on politiikka ja haluan olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa meidän tuleville sukupolville. Olen päättänyt asettua ehdolle eduskuntavaaleissa siksi, että eduskuntaan tarvitaan päättäjiä, jotka asettavat aina ihmisen keskiöön.

Työskentelen yhteiskuntasuhteiden päällikkönä ja minulla on pitkä kokemus työmarkkinatoiminnasta, niin vaikuttajana kuin neuvottelijanakin. Ennen työuraani ammattiliitossa olen työskennellyt muun muassa kansainvälisen politiikan ja nuorisopolitiikan parissa. Työurani alkoi kuitenkin matkailu- ja ravitsemusalalta, josta minulla onkin lähes 10 vuoden työkokemus.

Minulla on kaksi alle kouluikäistä lasta, 6-vuotias Walter ja kohta 3-vuotias Ellen. Kaikessa politiikassa ja kaikissa päätöksissä mitä olen tekemässä, punainen lankani on paremman huomisen rakentaminen tuleville sukupolville. Tämä konkretisoituu minulle lapsieni kautta. Asun Järnbölessä perheeni kanssa, mutta olen syntynyt ja varttunut Hinthaarassa. Kaikki kesät olen viettänyt Vessööllä, missä myös puolet suvustani asuu.

Vuodesta 2017 alkaen olen toiminut Porvoossa kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Vuoden 2021 kuntavaaleista lähtien olen toiminut kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Vuonna 2022 tulin valituksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen historian ensimmäiseen valtuustoon ja toimin myös valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Vuodesta 2022 alkaen olen myös toiminut HUS-yhtymän hallituksen jäsenenä. Tässä tehtävässä edustan yksin edustan koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Hoidan minulle annettuja luottamustehtäviä suurella kunnioituksella ja olenkin äärimmäisen kiitollinen kaikesta siitä tuesta ja luottamuksesta, mitä olen saanut aiemmissa vaaleissa.

Vapaa-aikaani vietän perheeni ja ystävieni kanssa, mieluusti luonnossa tai muiden aktiviteettien parissa. Liikunta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on minulle tärkeää ja yritänkin harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Uusin harrastukseni, josta nautin todella paljon, on talviuinti. Sitä teenkin säännöllisesti, useita kertoja viikossa.

Eduskunta kaipaa Elinvoimaa! Haluan olla juuri sinun äänesi eduskunnassa.

02

TEMAN

Barn och unga

Jag vill att mina barn och alla kommande generationer skall ha möjlighet till en god småbarnspedagogik och världens bästa skola. Jag vill att de ska få växa upp i ett tryggt samhälle där man kan lita på vården och omsorgen och där alla har möjlighet till jobb. Jag vill att våra barn ska få simma i rena hav och få njuta av naturens mångfald. Vi måste skapa förutsättningar för de kommande generationerna. Finland ska vara världens barnvänligaste land.

Vård och omsorg

Allas rätt till vård och omsorg är grundstenen i vårt välfärdssamhälle. Vi måste trygga att våra välfärdsområden får en tillräcklig finansiering, så att vi kan upprätthålla den servicenivå vi i framtiden behöver. Detta gäller även HUS, som i Nyland ansvarar för specialsjukvården. Borgå Sjukhus behöver starka försvarare. Som Östra-Nylands enda representant i HUS styrelse, ser jag på mycket nära håll den stora vårdarkris vi idag har. Den behöver lösningar. Vi måste få vårdbranschen på fötter igen!

Sysselsättning och arbetsmarknad

Lönepolitik, välmående och välbefinnande i arbetet och arbetsmarknadslagstiftning är vardag för mig, via mitt jobb. Jag vill jobba för bättre välbefinnande i arbetet och för att man ska orka jobba mer och längre. Vi måste bli bättre på att utnyttja hela den arbetskraft vi idag kunde ha, samtidigt som vi behöver mer kunnig arbetskraft till Finland, ex. via arbetsrelaterad invandring och mer fortbildning.

En hållbar ekonomi

Finland behöver en ekonomi som är i balans. För att välfärden ska kunna delas, måste den först skapas. Vi måste sluta leva över våra tillgångar. Den offentliga ekonomin måste fås i balans under 2020- talet. Under kommande valperiod behövs satsningar på tillväxt och på en höjning av sysselsättningsgraden. Vi uppnår tillväxt bäst genom att satsa på utbildning, på tillräcklig kunnig arbetskraft och på en ökning av invandringen. Förutom det behöver vi satsningar på FUI-verksamheten och på en konkurenskraften. Det är helt självklart att vi även kommer behöva anpassa både statens utgifter och inkomster.

02

TEEMAT

Lapset ja nuoret

Haluan, että lapseni ja kaikki tulevat sukupolvet saavat laadukkaan varhaiskasvatuksen ja maailman parhaan koulutuksen. Haluan, että he voivat kasvaa turvallisessa yhteiskunnassa, missä jokainen voi luottaa hoivaan ja hoitoon, ja missä jokaisella on mahdollisuus työhön. Haluan, että tulevat sukupolvet voivat uida puhtaassa meressä ja saavat nauttia luonnon moninaisuudesta. Meidän on luotava edellytykset hyvään elämään tuleville sukupolville. Suomen tulee olla maailman lapsiystävällisin maa.

Terveydenhuolto ja hoiva

Jokaisen oikeus hoitoon ja hoivaan on hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Meidän on korjattava hyvinvointialueille kohdistuvaa rahoitusta niin, että Uudenmaan erillisratkaisu huomioidaan paremmin. Porvoon sairaala tarvitsee vahvat puolustajat. Itä-Uudenmaan alueen ainoana edustajana HUS-yhtymän hallituksessa näen hyvin läheltä paitsi sen, mitä rahoituksen riittämättömyys aiheuttaa, mutta myös valtavan hoitajapulan, mikä meillä yhteiskunnassa vallitsee. Hoitajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan tekoja nyt. Hoiva- ja hoitoala ansaitsee enemmän arvostusta!

Työelämä ja työllisyys

Palkkapolitiikka sekä työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työmarkkinalainsäädäntöön liittyvät asiat ovat minulle arkipäivää työni kautta. Suomi kaipaa paitsi lisää osaavaa työvoimaa, myös parempaa työssäjaksamista. Työurat pitenevät, mutta jos työikäiset eivät jaksa työelämässä, yhtälö ei toimi. Työnperäistä maahanmuuttoa on helpotettava ja lisättävä. Jokaisen ihmisen mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen on turvattava.

Kestävä talous

Suomi tarvitsee tasapainoisen ja kestävän julkisen talouden. Emme voi elää loputtomasti yli varojen. Julkinen talous on saatava kestävällä pohjalle 2020-luvun aikana. Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan panostuksia kasvuun ja työllisyysasteen nostamiseen. Kasvua saadaan aikaan panostamalla koulutukseen, osaavan työvoiman riittävyyteen, maahanmuuton lisäämiseen, TKI-toimintaan ja kilpailukykyiseen toimintaympäristöön. Silti emme voi välttyä siltä, että seuraavalla vaalikaudella on tehtävä myös meno- ja tulosopeutusta.

03

NYHETER / UUTISET

Alla nyheter hittar du här  / Kaikki uutiset löydät täältä

04

ÅSIKTER / MIELIPITEET

Alla texter hittar du här  / Kaikki kirjoitukset löydät täältä

05

STÖD MIG

Om du vill vara med och stöda min kampanj gör du det lättast genom att kontakta mig rakt via länken längre ner på sidan. Det finns en uppgift för alla som vill hjälpa till.

Om du vill stöda min kampanj ekonomiskt gör du det lättast via en inbetalning via MobilePay på numret 90569 eller via en inbetalning på mitt kampanjkonto.

Även ett litet bidrag är till stor nytta och jag uppskattar all hjälp jag kan få. För till exempel 5 euro kan jag köpa ett kaffepaket till kampanjen, för 25 euro får jag lite flyers, med 100 euro några vägskyltar och med 500 euro en tidningsannons.

Enligt lagen om valfinansiering publiceras alla bidragsgivares namn vars bidrag överskrider 1500 euro. Vid en donation under 1500 euro, publiceras bidragsgivaren endast vid särskild överenskommelse.

Elin Blomqvists stödgrupp
FI5753580620550217

05

TUE MINUA

Mikäli haluat olla mukana tukemassa minun kampanjaani, olethan yhteydessä alempana olevalla lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella. Jokaiselle halukkaalle löytyy taatusti tehtävä ja mielekestä tekemistä kampanjassani.

Mikäli haluat tukea minun kampanjaani taloudellisesti, voit tehdä sen joko lahjoittamalla MobilePayn kautta numeroon 90569 tai tilisiirrolla kampanjatililleni.

Pienikin tuki on tärkeä ja arvostan kaikkea saamaani tukea. Esimerkiksi 5 eurolla saan kahvipaketin, 25 eurolla saan erän flayereita, 100 eurolla tienvarsimainoksen ja 500 eurolla lehtimainoksen.

Vaalirahalain mukaan alle 1500 euron lahjoitusten tekijöitä ei julkaista, ellei lahjoituksen tekijä itse näin halua. Yli 1500 euron lahjoitusten tekijät on julkaistava vaalirahoitusilmoituksessa.

Elin Blomqvists stödgrupp
FI5753580620550217

07

KONTAKT / OTA YHTEYTTÄ

Kontakta mig direkt via e-post eller telefon. Alternativt kan du skicka ett meddelande via den elektroniska blanketten nedan.

Voit ottaa minuun yhteyttä suoraan sähköpostilla tai puhelimella alla oleviin yhteystietoihin. Vaihtoehtoisesti voit lähettää minulle viestiä oheisen sähköisen lomakkeen kautta.

demo-attachment-84-Subtraction-1

E-POST / SÄHKÖPOSTI

elin (at) elinblomqvist.fi

demo-attachment-85-noun_Phone_2367788

TELEFON / PUHELIN

+358 40 775 3040

SKICKA MEDDELANDE / LÄHETÄ VIESTI