Det handlar om att trygga Borgå sjukhus

Att på nära håll, som Östra Nylands enda representant i HUS styrelse, få se de utmaningar vi har inom social – och hälsovården I Finland, gör att jag blir alldeles matt. Det handlar om rätten till vård på svenska, tillgången till tillräcklig vårdpersonal, möjligheten att få kontakt med en läkare eller en psykolog när man behöver det och det handlar om tilliten till systemet.

Vårt system skaver på många plan idag, vilket leder till att känslan om trygghet hos områdets invånare rubbas. I vårt välfärdssamhälle måste man kunna lita på att rätt vård fås, då när den behövs, på eget modersmål. Största orsaken till att vi inte idag kan garantera alla rätten till en god vård inom rätt tid är den stora bristen på vårdpersonal, både inom bashälsovården och inom specialsjukvården.

En del av lösningen är att trygga antalet studieplatser inom vården, även på svenska. Detta är dock endast en del av lösningen, eftersom utbildningen tar flera år och eftersom statistiken visar att det på fler håll är svårt att fylla alla de studieplatser som finns redan idag.

Vi måste lyckas göra vårdbranschen mer attraktiv. Detta kräver satsningar på välmående i arbetet, bättre ledarskap och framför allt, mer resurser. Mer pengar och bättre lön. Borgå sjukhus, i och med sjukhusets storlek är för många en bra arbetsplats. Man trivs med mindre team och med en familjär stämning. Samtidigt kan patienten lita på att vården på Borgå sjukhus är bra.

Riksdagen stiftar lagar, och när lagstiftning kring social- och hälsovården görs måste vi se till, att ändringarna inte äventyrar våra mindre sjukhus, så som Borgå sjukhus. Vi har redan fått vittna hurdana följder det fick på Borgå sjukhus när jourförordningen skrevs om. Borgå sjukhus blev av med sin förlossningsavdelning och i och med det även barnbäddavdelningen.

Förutom intressebevakningen mot staten, krävs en stark intressebevakning inom HUS. På hösten samlades många från regionen, för att tillsammans med mig stå upp för vårt sjukhus och för vår jour. Vi fick en delseger, men samtidigt måste vi komma ihåg att sparkraven inom HUS är nästan lika stora även de kommande åren, och då måste vi nog kämpa igen!

Jag är beredd att tillsammans jobba för att trygga och utveckla Borgå sjukhus. Vi behöver en markant investering i en ny sjukhusbyggnad, för att trygga en högklassig specialsjukvård i Östra Nyland, även i framtiden.

Borgå sjukhus behöver sina försvarare, och jag är en av dem!

Comments are closed.