HUS måste göra det möjligt att donera modersmjölk på Borgå sjukhus

Publicerad i Östnyland 12.3.2021

Enligt HUS och speciellt Kvinnokliniken finns det konstant en skrikande brist på donerad modersmjölk på förlossningsavdelningarna. Ändå har möjligheten att donera för Borgå mödrar gjorts otroligt svårt, nästan omöjligt. Eftersom behovet av modersmjölken är stort borde Borgå sjukhus kunnat ta emot modersmjölk och sedan sköta transporten till HUS förlossningssjukhus.

När ett barn föds händer det ibland att hen behöver näringstillskott för att orka sej igenom de första timmarna eller dagarna. Detta gäller speciellt barn som föds för tidigt, eller om hen är sjuk. Tillskottet fås antingen som donerad modersmjölk eller modersmjölksersättning. I första hand reserveras modersmjölken åt de allra minsta eller de som ännu inte utvecklats helt. Tyvärr är det endast ett få tal barn som får donerad mjölk. Just för att behovet är så stort. Kvinnokliniken i Helsingfors är det största förlossningsjukhuset i landet. På kvinnokliniken föds även de barn som är i allra största behov av den donerade mjölken.

Innan förlossningsavdelningen på Borgå sjukhus stängde kunde de mödrar i Borgå som ville donera, och som själv hade en riklig mjölkproduktion, föra sin mjölk till Borgå sjukhus där den lagrades på ändamålsenligt sätt och sedan delades till de barn som behövde den. Efter att Borgå BB stängdes togs även denna möjlighet bort. Igen ett bevis på att Borgå BBs stängning var en dålig lösning.

I dagsläget ska de mödrar som vill donera, själv lösa ut den utrustning som behövs för att donera från Helsingfors modersmjölkscenter. När man sedan har tillräcklig mängd mjölk att donera ansvarar man själv för frakten till Helsingfors, även för kostnaderna av resorna. Trots att man får en liten kompensation av den donerade mjölken är det nästan omöjligt att med ett litet spädbarn själv antingen köra eller ta bussen till Helsingfors för att lämna av en liter mjölk och sedan åka hem igen. Bördan blir förs stor. Jag är säker på att det finns flera andra mödrar i Borgå som jag själv, som gärna skulle ha donerat av min mjölk om det skulle möjliggöras bättre.

HUS borde snarast öppna en modersmjölk doneringspunkt på Borgå sjukhus. Varje dag fraktas så väl patienter som laboratorieprover till Mejlands. Varför kunde inte även modersmjölken fraktas vidare från Borgå till Kvinnokliniken?

One Response