Finlands bistånds- och utvecklingspolitik måste förnyas

Finland är en del av en global värld, vi är inte ensamma på denna jord. Vi måste tänka på de som är svaga och behöver stöd. Solidaritet ger mer än det tar. Finland måste bära sitt ansvar!

Vår bistånds- och utvecklingspolitik måste förnyas för att bättre kunna nå målsättningarna om att minska fattigdomen i världen, främja mänskliga rättigheter och vara till reell hjälp för mottagarlandets befolkning.  Finland utvecklingsbistånd bör höjas till 0,7 procent av BNI.

Comments are closed.