Krisen inom social- och hälsovården måste lösas!

Hälsovården är i kris! Under de senaste månaderna har rapporterna om den kaotiska situationen på jourerna regnat in, den senaste gällande Borgå sjukhus. 

Överallt är det frågan om samma problem: patienterna kommer inte vidare från jourerna för att både specialsjukvårdens och primärhälsovårdens avdelningsplatser är fulla. Avdelningarna kan i sin tur inte tömmas då det inte finns platser på vare sig vårdhem eller inom hemvården.

Hur hamnade vi här? Situationen är ett resultat av kortsiktigt beslutsfattande och en åldrande befolkning. Behovet av vård ökar med en äldre befolkning, men trots det har man det senaste årtiondet minskat platserna på bäddavdelningar med 25 procent, dragit in verksamheten vid flera regionsjukhus och samtidigt struntat i att lyssna på signalerna från vårdpersonalen. 

Arbetsförhållandena är dåliga och lönen motsvarar inte det en högtutbildad borde förtjäna. Arbetet är tungt, både psykiskt och fysiskt. Utbildade människor lämnar branschen, av alla ovannämnda orsaker. Vi måste lyssna till personalen och inkludera dem bättre i planeringen av deras arbetsvardag. 

Om vi inte lyckas ändra kursen inom vården kommer rätten till hälsa och liv att äventyras. Den rätt som är en av välfärdssamhällets grundstenar. Ingen ska behöva vara orolig för att inte komma in på ett sjukhus från en ambulans, och ingen ska behöva vänta på en operation flera månader, för att sedan få ett samtal om att operationen inhiberats på grund av personalbrist.

Vårdkrisen måste lösas. Det krävs resurser och politisk vilja. Alla har rätt till en god vård, i rätt tid. 

Comments are closed.