Moderna undervisningsmetoder är dagens högskola

Korkeakoulutuksessa on nykyaikaisten ja joustavien opetusmenetelmien avulla mahdollistettava eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden opiskelu. Näin hyötyy niin opiskelija kuin yhteiskuntakin hyvinvoivien ja ajallaan valmistuvien opiskelijoiden myötä.

Studerande är en mångfacetterad grupp individer i olika livssituationer. En flexibel högskola beaktar detta genom fungerande individuella studieplaner, moderna undervisningsmetoder samt genom att garantera alla lika tillgång till information, oberoende plats eller tid. Högskolorna i Finland måste garanteras resurser för att möjliggöra fungerande stödfunktioner som är tillgängliga för samtliga studerande.Med dessa åtgärder förebygger vi utdragna studietider och skapar en högskola där studerande är i centrum.

En välmående studerande som har tillgång till högskolans samtliga stödfunktioner orkar studera inom utsatt tid, och orkar dessutom bättre i arbetslivet efter examen. En välmående studerande är en drivkraft för hela samhället.

Comments are closed.