Muutoksessa kaiken ydin on luottamus

Kirjoitus on julkaistu Uusimaassa 11.1.2022

Muutaman viikon kuluttua käydään aluevaalit. Tarkoitus on valita ne henkilöt, jotka tulevaisuudessa päättävät siitä, miten meidän sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut jatkossa hoidetaan. Mediassa, vaalikoneissa ja mielipidepalstoilla käydään paljon keskustelua siitä missä palveluita tulisi olla, voiko yksityisiä palveluita käyttää julkisten rinnalla ja mitä Porvoon sairaalalle tulisi tehdä. Yksi osa-alue on kuitenkin unohtunut julkisesta keskustelusta lähes täysin – tulevan hyvinvointialueen henkilöstö.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy nykyisistä alueen kunnista noin 3000 työntekijää. Näin ollen hyvinvointialueesta tulee merkittävä työnantaja alueellamme. Muutamat ehdokkaat ovat nostaneet esiin tulevan henkilöstön työolot ja niihin panostamisen. Samalla on nostettu esiin huoli osaavan henkilöstön riittävyydestä tulevaisuudessa. Tähän voidaan vaikuttaa mm. sillä, että hyvinvointialue maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja panostaa työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Tähän yhdyn täysin.

Valtaosa tulevan hyvinvointialueen työntekijöistä on nyt jonkin Itä-Uusimaalaisen kunnan palveluksessa. Nämä henkilöt tulevat siis siirtymään uuden työnantajan palvelukseen viimeistään 1.1.2023, kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uudelle hyvinvointialueelle. Samalla kun meille kuntalaisille on epäselvää se, miten meidän palveluitamme tulevaisuudessa hoidetaan, on työntekijöillä puolestaan epäselvää se, millainen heidän tuleva työnantajansa tulee olemaan ja millaista työnantajapolitiikkaa hyvinvointialue tulee tekemään.

Muutoksessa luottamuksen ylläpitäminen on kaiken ydin. Työntekijän pitää voida luottaa työnantajaansa ja siihen, että hänen ajatuksensa, ideansa ja toiveensa otetaan huomioon. Tämä lisää työntekijöiden motivaatiota ja parantaa työhyvinvointia ja edesauttaa suoriutumista työelämässä. Suurta muutosta tehtäessä on erittäin tärkeää, että keskustelu ja henkilöstön mukaan ottaminen on jatkuvaa ja perustuu aitoon vuoropuheluun.

Joidenkin puolueiden mielestä uusi hyvinvointialue on ”vain turhan kallis koneisto” ja ”hillotolppavirkoja varten synnytetty organisaatio”. Päättäjien pitäisi kuitenkin muistaa, että juuri tämä koneisto tuottaa tulevaisuudessa meidän kaikkien hyvinvointipalvelut. Tätä koneistoa pyörittää ihmiset ja ammattilaiset ja tässä uudistuksessa on kyse myös heidän työstään ja työpaikoistaan.

Sillä miten työnantaja tai työnantajaa edustavat päättäjät puhuvat omasta organisaatiostaan ja omasta henkilöstöstään on valtavan suuri merkitys henkilöstön hyvinvointiin, motivaatioon ja haluun olla lojaali omalle työnantajalleen. On kuntien nykyisten päättäjien vastuulla huolehtia siitä, että henkilöstö joka kunnista siirtyy hyvinvointialueelle, on motivoitunutta, sitoutunutta, heillä on hyvät työolot ja vahva luottamus työnantajaansa.

Comments are closed.