Också barnen i centrum har rätt till långsiktiga lösningar

texten är publicerad i Östnyland 16.1.2021

I början av januari fick föräldrarna instruktioner om hur man anmäler sitt barn till förskola eller till skolan för den kommande hösten. I samma meddelande berättar man även att Sagobackens förskolegruppers placering bestäms under våren. Detta betyder alltså att föräldrarna till barn som hör till Kvarnbackens elevupptagningsområde inte ännu vet var deras barn kommer gå i förskola inkommande höst. Deadline för att ansöka om intern flytt för barnen är redan den 31.1. De som vill ansöka om flytt för ett yngre barn för att det äldre kommer gå i förskola vet alltså heller inte vart de ska ansöka om flytt, de vet ju inte än var det äldre barnet kommer gå i förskola.

På bildningsnämndens möte i december hade beredningen tänkt lösa Sagobackens förskolegruppers placering så att man skulle placera barnen i baracker som finns lediga på västra åstranden i Albert Edelfeltin koulu. En ohållbar lösning på alla sätt.

Att placera två svenskspråkiga förskolegrupper intill en finsk skola, utan svenskspråkigt daghem i närheten är inte hållbart. Vi vet även att AE:skolans barn väntar på att få använda sin gård för utelek och utegymnastik, de ska inte behöva ha barackerna kvar på sin gård. Hur skulle man lösa småbarnspedagogiken efter själva förskoleverksamheten på dagarna? Ärendet var helt klart inte färdigt för beslut och tacksamt nog drog bildningsdirektören ärendet från listan.

Problemet kvarstår – var skall dessa barn gå i förskola? Att placera barnen nära deras kommande skola samt dagvårdsplats skulle vara det optimala både för barnet, föräldrarna och för att minimera skjutsbehov. De flesta av de barn som berörs hör till Kvarnbackens elevupptagningsområde och en stor del av dessa är barn som nu går i dagvård i Huktis daghem eller i de privata daghemmen i centrum.

Barackerna står alltså kvar på AEs gård utan användning, men att placera blivande Kvarnbacken elever där är ingen vettig lösning. Hyresavtalet för barackerna går ut i sommar, så eventuell förlängning måste göras snart.

Under år 2021 kommer staden göra en utredning gällande Huktis daghems fastighet som kommit till sitt slut. Antingen ska fastigheten renoveras eller så bygger man nytt. Enligt investeringsplanen som fullmäktige godkänt skall byggarbetet inledas år 2022. Detta betyder att Huktis daghem behöver tillfälliga utrymmen redan nästa år. Varför inte nu tänka lite längre och köra två flugor i en smäll.

En lösning skulle vara att flytta de tomma barackerna antingen till den parkering som finns bakom Huktis daghem, eller till sandplanen invid Huhtisten koulu. Hösten 2021 skulle grupperna som inte ryms in i Sagobacken placeras i barackerna i Huktis och barnen kan använda den småbarnspedagogik som Huktis daghem erbjuder redan nu. År 2022 står därmed barackerna färdiga att användas som tillfälliga utrymmen för Huktis daghems när arbetet av bygget inleds.

Med denna lösning sparar man både tid och kostnader samtidigt som merparten av de barn som nu berörs även i fortsättningen skulle ha tillgång till förskole- och småbarnspedagogik på sitt eget elevupptagningsområde.

Problematiken kring placeringen av Sagobackens två förskolegrupper måste lösas så fort som möjligt. Om lösningen sker efter den 31.1.2021 måste de föräldrar till barn som berörs ha möjlighet att ansöka om intern flytt för eventuella syskon trots att deadlinen redan gått ut. Också barnen i centrum har rätt till vettiga, trygga och långsiktiga lösningar!

Comments are closed.