Pien- ja yksinyrittäjän arkea on tuettava

Julkaistu Uusimaassa 5.4.2019

Yrittäjyys ja yrittäminen ovat hyvin toimivan ja hyvinvoivan yhteiskunnan lähtökohta. Suomessa yrityspolitiikka on jo liian pitkään rakentunut suuryritysten tarpeiden pohjalta, vaikka yli 90 prosenttia Suomen yrityksistä luokitellaan pien- tai keskisuuriksi yrityksiksi. Meidän on tulevaisuudessa ajateltava pienyritysten näkökulmaa ja pienyrittäjät on nostettava keskiöön päätöksiä tehtäessä. 

On aika poistaa turha sääntely sekä sellainen byrokratia, joka vaikeuttaa yrittäjyyttä ja yrittäjien arkea. Tarvitsemme työmarkkinat, jotka kannustavat ja tukevat yrityksiä palkkaamaan uusia työntekijöitä. Sillä tavalla mahdollistamme kasvun. Palkkaamisen on aina oltava hyvä asia, ei riski tai mahdottomuus. 


Pienyritysten arvonlisävelvollisuutta on kehitettävä niin, että arvonlisävero tulisi yrityksen maksettavaksi vasta sitten, kun raha on saatu omalta asiakkaalta. Lisäksi arvonlisäveron alarajahuojennuksen yläraja tulee nostaa.

Työelämän muuttuessa yhä useampi ihminen toimii välillä palkansaajana ja välillä yrittäjänä. Se tarkoittaa että, myös työttömyysturvan osalta poukkoilee kahden järjestelmän välillä. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että tällainen henkilö tippuu kokonaan työttömyysturvan ulkopuolelle.

Jotta useampi uskaltaa ottaa askeleen kohti yrittäjyyttä, tulee yrittäjille kehittää parempi perusturva. Se, että ryhtyy yrittäjäksi, ei saa heikentää sosiaaliturvaa. Pienyrittäjien sosiaaliturva on uudistettava ja varmistettava turvaverkon toimivuus esimerkiksi sairauden, työttömyyden ja eläköitymisen varalle. Yksi ratkaisu tähän olisi luoda yhtenäinen vakuutuskäytäntö, yhdistelmävakuutus, joka turvaa sekä palkansaajana että yrittäjänä toimimista.

Myös pien- ja yksinyrittäjillä tulee olla oikeus aukottomaan turvaverkkoon!

Comments are closed.