Talouspolitiikkaa tulevat sukupolvet huomioiden

Suomi on aina ollut tunnettu vastuullisesta taloudenpidosta. Nyt olemme pisteessä, jossa tätä vastuullisuutta jälleen mitataan. Julkinen talous näyttää pitkälle tulevaisuuteen alijäämäiseltä, mikäli mitään ei tehdä. Suomen velkataakka on myös kasvanut kovalla vauhdilla ja suunta on huolestuttava, vaikka iso osa viime vuosien velasta onkin otettu perustellusti poikkeuksellisten kriisien hoitoon.

Julkinen talous pitää saada takaisin kestävälle uralle ja velkaantuminen taittumaan. Tässä on kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Siitä millaisessa kunnossa jätämme Suomen tuleville sukupolville. Sopeutustyö pitää aloittaa seuraavalla vaalikaudella, mutta kaikkea ei voi tehdä yhden vaalikauden aikana. Toimenpiteet eivät saa olla liian rajuja ja nopeita, jotta tavalliset suomalaiset eivät kärsi kohtuuttomasti. 

Osa sopeuttamisesta pitää tehdä menosäästöinä, mutta tarkasti harkiten. Menosäästöjen rinnalla pitää panostaa talouskasvuun ja parempaan työllisyyteen. Hyvällä talouskasvulla ja korkeammalla työllisyysasteella voidaan pienentää muuta sopeutustarvetta. Julkisen talouden sopeuttamisessa pitää hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia keinoja ja huolehtia siitä, että sopeuttaminen tehdään oikeudenmukaisesti.

Tulevat sukupolvet, meidän lapsemme ja lapsenlapsemme, odottavat meiltä vastuullista taloudenhoitoa. Meidän päätöksillämme ratkaistaan se, millainen taakka tuleville sukupolville jää kannettavaksi. 

Comments are closed.