Vi kan inte blunda för klimatförändringen!

För några dagar sedan blev jag titulerad ILMASTOSANKARI – KLIMATHJÄLTE i Hiilivapaa Suomis klimat snällhetsmätare. Den titteln tar jag emot mer än gärna! Att dessutom ligga i topp av alla klimat smarta SFPare känns extra bra.

Kolla här https://hiilivapaasuomi.fi/ilmastokiltit/kiltteysmittari/?ehdokas=elin-blomqvist-valtonen-rkp

Jag brukar säga att jag grundar min politik på min son Walter. I allt jag gör och  i alla beslut jag ska fatta brukar jag först ställa frågan ”hur inverkar detta på Walter och hans generation” och klimatpolitiken är absolut en av de viktigaste frågorna då det kommer till de kommande generationerna. Vi har bara en planet!

Jag vill att även Walter och generationerna efter honom ska få simma i ett rent hav, att han ska få se vintrar med riktig snö och att han ska få njut av naturen och luften, så som vi fått göra. Men för att detta ska vara möjligt krävs åtgärder nu.

Jag vill sen en ambitiös klimatpolitik, både lokalt, nationellt och internationellt. Jag vill att Finland ska vara vägvisare i det globala. Genom satsning på ny teknologi och forskning kan vi ta en ledande roll i stoppande av klimatförändringen. I juli är det Finland som svingar klubban som EU-ordförandeland , och då har vi verkligen möjligheten att visa vägen, men det krävs politisk vilja!

Ansvaret är delat. Det finns inget jag i denna fråga, bara vi. Alla bör bära sitt strå till stacken då det gäller att stoppa klimatförändringen. Finland måste minska utsläppen, vi måste förstärka den biologiska mångfalden och vi måste göra val som är bra för miljön. Jag tror i detta läge att vi bland annat via beskattning kan styra våra val. Om du smutsar, så betalar du.

Genom att satsa på miljöeffektivitet och förnybara energikällor stöder vi tacklingen av klimatförändringen samtidigt som vi kan skapa tillväxt och jobb. Finländsk forskning och innovation ska vara ledande kring smarta klimatlösningar samtidiga som vi ska ge finländska företag förutsättningar att lyckas och vara på topp.

Det finns mycket som vi på invidid nivå kan och måste göra, men huvudansvaret ska ligga på staten och beslutsfattarna. Vi måste uppmana och skapa förutsättningar för individen att kunna ändra levnandsvanor, sortera mera, köra mindre bil, använda kollektivtrafik och äta mer inhemskt och ekogoliskt. Också industrin har en stor och viktig roll, vi måste skapa förutsättningar och stöda innovationer och även våga säga ifrån när industrin är skadlig för miljön. Vi måste skapa nya lösningar för att ersätta plast och återvinna det plast som används. Då man renoverar ska det vara lönsamt att göra byggnader mer energieffektiva så att värmen inte går till spillo. Offentlig upphandling och anskaffningar ska prioritera miljökriterier.

Det här och mycket mycket till vill jag vara med och göra. Så att även de kommande generationerna har en planet att bo och leva på!

Gå gärna också in och kolla YLE vaalisohva där jag fick diskutera om klimat tillsammans med Joel Linnainmäki, Gröna och familjen Näkkäläjärvi. Klippet hittas här: https://areena.yle.fi/1-4611841

Comments are closed.